Regulamin

REGULAMIN WSPÓŁPRACY FIT2EAT:

1. W przypadku chęci spotkania, prosimy o umówienie się na wizytę – telefonicznie lub mailowo. Jeśli w danym momencie kontakt telefoniczny jest niemożliwy, prosimy o wysłanie sms lub telefon w późniejszym terminie.

2. Przed wizytą zapoznaj się z listami niezbędnych dokumentów oraz wypełnij ankietę. Dane w nich zawarte są niezbędne do przygotowania programu żywieniowego / diety.

3. Wizyty kontrolne zamykają się standardowo w 30 minutach.
W przypadku większej ilości zagadnień do omówienia, prosimy o rezerwację dłuższej wizyty (50-60 minut). Prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu w mailu lub przez telefon.

4. Okres na wykorzystanie wykupionych pakietów to 60 dni od daty zakupu. Po tym terminie pakiet przepada. Pakiet można przekazać do wykorzystania osobie trzeciej.

5. Udostępniony adres e-mail służyć będzie do działań związanych z programem Fit2Eat – m.in. do przesłania diety, informacji odnośnie wizyt kontrolnych, jak nt. promocji czy nowości na stronie www.fit2eat.pl.
Zgodnie z ustawą z dn.18.07.2002r. (Dz.U. nr 144, poz.1204) o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klient wyraża zgodą na otrzymywanie powyższych informacji na podany przez siebie adres email. Jednocześnie zapewniamy, że podany adres email nie zostanie udostępniony bądź odsprzedany osobom trzecim. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez przesłanie emaila na adres kontakt@fit2eat.pl z taką informacją.

6. Uczestnictwo we wszystkich proponowanych aktywnościach gimnastycznych (fitness), treningach personalnych, treningach z tv, youtube czy innych kanałów oraz stosowanie proponowanej diety jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność Klienta.
Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do uczestniczenia w w/w aktywnościach, zajęciach rekreacyjnych, treningach personalnych, treningach z dostępnych kanałów multimedialnych czy stosowania zaproponowanej diety, należy zasięgnąć opinii swojego lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego zasięgnąć porady swojego lekarza.

7. Fit2Eat zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zlecenia ułożenia programu / diety (np. kiedy oczekiwania pacjenta/klienta nie są możliwe do spełniania, zagrażają jego zdrowiu czy z innych przyczyn wskazanych przez Fit2Eat).
W takich sytuacjach niezwłocznie dokonany zostanie zwrot wpłaconej kwoty za nie wykorzystaną usługę (i tylko za taką – także w przypadku, kiedy będzie to dotyczyć procentu wniesionej opłaty w przypadku częściowego zrealizowana opłaconego zlecenia).

8. W przypadku dodatkowych pytań po konsultacji prosimy o ich spisanie i przesłanie – zostaną omówione na kolejnej wizycie / konsultacji. W wyjątkowych przypadkach drobnych, pojedynczych pytań możliwa jest odpowiedź bezpośrednia telefonicznie lub mailowo.

9. Pracownicy Fit2Eat są do dyspozycji Klientów w uzgodnionych wcześniej terminach (jeśli nie zostało ustalone inaczej, weekendy i godziny późnowieczorne nie będą traktowane jako czas pracy / konsultacji).