Zacznij już dziś

Zmień swoje życie

Zasady Współpracy

Zapoznaj się z systemem pracy i konsultacji w ramach programu Fit2Eat – to dodatkowo ułatwi i usprawni każde spotkanie i konsultację.

Pierwsza konsultacja

Pierwsza wizyta u specjalisty ds. żywienia i suplementacji Fit2Eat – czas trwania ok. 60 minut.

Ma na celu przeprowadzenie wywiadu z Klientem, przeprowadzenie analizy składu ciała, analizę dostarczonych materiałów / badań / ankiet, ustalenie ram i harmonogramu współpracy oraz wspólne potwierdzenie celów i oczekiwań Klienta.

W przypadku braku kompletu wymaganych informacji, zlecone zostaną dodatkowe badania / zadane zostaną dodatkowe pytania szczegółowe mające na celu umożliwienie przygotowania idywidualnej diety czy programu żywieniowo-suplementacyjnego.

Druga konsultacja i omówienie diety

Odbywające się w ustalonym na pierwszej konsultacji terminie spotkanie, na którym przedstawiony i omówiony zostaje indywidualnie przygotowany plan żywieniowy i suplementacyjny (oraz ew. dodatkowe elementy – w przypadku wcześniejszych ustaleń) – czas trwania – ok. 60 minut.

Przekazanie zasad realizacji diety, przyjmowania suplementów, dozowania i harmonogramu programu.

Kolejne konsultacje kontrolne

W zależności od ustaleń i potrzeb kolejne spotkania – czas trwania ok. 30 minut. Celem spotkań jest omówienie bieżących postępów w diecie, kontrola efektywności zaleconego programu, analiza porównawcza składu ciała (w określonych przedziałach czasowych) oraz ew. wprowadzanie drobnych poprawek do zaleconych programów (możliwe dosłanie ew. zmian także drogą mailową).

Materiały edukacyjne

Na stronie www.fit2eat.pl oraz w wybranych kanałach mediów społecznościowych (tj. fanpage Fit2Eat na Facebook) umieszczane będą materiały edukacyjno-informacyjne dla Klientów. Możliwa będzie także w określonych przypadkach bezpośrednia wysyłka materiałów do zainteresowanych via e-mail. W przypadku ich publikacji / przesłania prosimy o zapoznanie się z nimi – zawierać będą informacje, które niejednokrotnie wspomogą proces żywieniowy i ułatwią np. prowadzoną dietoterapię.

Regulamin współpracy

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem  (dostępny w osobnym pliku) – zawarte w nim informacje pozwolą usprawnić cały proces współpracy

Płatności

Płatności za wszystkie elementy programu Fit2Eat muszą zostać dokonane przed ich realizacją / przygotowaniem. Dokonanie faktycznej płatności jest warunkiem rozpoczęcia prac nad wybranymi / wszystkimi pozycjami programu Fit2Eat w każdej indywidualnej sprawie. Możliwe jest dokonanie płatności zarówno z wyprzedzeniem, jak i np. bezpośrednio przed wcześniej umówioną wizytą/konsultacją (nigdy jednak w czasie jej trwania czy po niej).